Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування ВПУ №7

Позитивний імідж навчального закладу неможливо створити без об’єктивного і прозорого громадського контролю. Саме бездоганна репутація, створена щоденною працею учнівського та педагогічного колективів, роботою адміністрації закладу, співпрацею з батьками та підприємствами-замовниками робітничих кадрів, дозволяє виконувати державні завдання з підготовки кваліфікованого робітника.

Вище професійне училище №7 м. Кременчука працює над розвитком громадського самоврядування, до складу якого входять: учнівське самоврядування, профспілковий і батьківський комітети. Звісно, їх робота направлена на різні сфери учнівського життя, покращення умов навчання і виховання, захист прав учнівської молоді, зайнятість учнів в позаурочний час, розвиток активної громадської свідомості і, як результат, створення піклувальної ради, яка захищає інтереси всіх учасників навчального процесу.

Невичерпний і самовідданий прояв учнівської енергії повинен бути направлений у правильне русло. Це завдання і стоїть перед педагогічним колективом, який прагне розвивати і втілювати в життя концепцію учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це гарантоване адміністрацією училища право та реальна спроможність учнівської громади самостійно вирішувати питання учнівського значення в межах Конституції України, законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища №7 м. Кременчука.

Самовираження і громадянська активність, участь у різних сферах життя училища, змога вносити корективи у діяльність закладу і міста, бути не лише глядачами, а безпосередніми діячами – ось, що стоїть на меті майбутніх кваліфікованих робітників активістів учнівського самоврядування, які прагнуть об’єднати свої сили в єдиному конструктивному напрямку, задля забезпечення своїх прав та свобод. Метою учнівського самоврядування є забезпечення права кожного учня на власну громадську позицію, забезпечення розвитку самостійності у прийнятті рішень для досягнення колективних цілей, крім цього дає можливість різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізовуватись на благо собі, одноліткам, училищу, власній родині, своїй Батьківщині, народові України, забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів закладу, формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ, сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей. Участь учнів в учнівському самоврядуванні сприяє формуванню чіткої громадської позиції у житті, а прийняття складних і проблемних рішень дозволяє виробити почуття відповідальності до себе та інших, що є позитивним для розвитку соціальних навиків.

Як у кожній державній організації, так і в учнівському самоврядуванні є власні органи управління. В училищі на початку навчального року створюється рада учнівського самоврядування, з представників якої відкритим голосуванням обирають голову ради. Згідно плану навчально-виховної роботи заступник директора з виховної роботи, голова учнівського профспілкового комітету та голова ради учнівського самоврядування проводять щомісяця збори, на яких вирішують нагальні питання та планування завдань на майбутнє. Директор училища в кінці кожного семестру на раді учнівського самоврядування підбиває загальні підсумки навчання і виховання в училищі, повідомляє важливі показники успішності та відповідає на поставлені членами ради запитання.

Адміністрація училища спільно з учнівським профспілковим комітетом корегують роботу і опікуються учнівським самоврядуванням. В училищі профспілкова організація існує з дня заснування навчального закладу. 100% учнів є членами профспілки працівників машинобудування та металообробки. Пріоритетними напрямками роботи профспілкового комітету є заохочення переможців олімпіад різних рівнів, нагородження грамотами, надання грошових виплат до свят 8 березня, Дня Захисника Вітчизни, а також дня осіб з інвалідністю. У рамках акції «Святий Миколай дітям» дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, сім’ї яких мають довідку з Управління праці та соціального захисту населення про надання допомоги як малозабезпеченим сім’ям, надається матеріальна допомога та подарунки. За активну участь у спортивному житті училища, гуртках художньої самодіяльності та громадському житті училища і міста учні заохочуються солодкими подарунками. Профспілкова організація приймає посильну участь у різноманітних заходах, організовує культурно-масові походи на їх виступи.

Активна щоденна громадська праця активістів учнівського самоврядування повинна мати винагороду. Кожний рік три учні профспілкової організації отримують стипендію профспілки «Машметал», ще двоє отримують стипендію міської ради та один учень отримує стипендію благодійного фонду «Джерело Дніпра».

Члени учнівського профспілкового комітету, активісти учнівського самоврядування беруть участь у загальноміських акціях «Святий Миколай дітям», «Серце до серця», «Зелена толока» та багато інших, за що неодноразово були нагороджені дипломами та цінними подарунками. Учнівське самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з міською владою, різними громадськими організаціями, педагогічним колективом та адміністрацією училища на принципах взаємоповаги та незалежності.

Важливою ланкою громадського самоврядування є робота батьківського комітету училища. На батьківських зборах кожної навчальної групи обирається батьківська рада, голова якої і представляє інтереси групи на загально училищному батьківському комітеті. Два рази на рік адміністрація училища надає звіт головам батьківських рад про проведену роботу за звідний період та спільно обговорюють подальшу стратегію розвитку навчального закладу. Співпраця з батьками дозволяє в короткий терміни вирішити найскладніші питання, які раптово і позапланово виникають.

Щоб об’єднати зусилля багатьох небайдужих людей і роботу всіх організацій, в училищі створена піклувальна рада, до якої входять члени учнівського самоврядування, профспілкового та батьківського комітетів, педагогічного колективу, адміністрації училища, підприємств-замовників робітничих кадрів, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, служби у справах дітей Автозаводського та Крюковського районів. Результатами роботи ради стало повернення окремих учнів на заняття, покращення успішності та дисципліни в конкретних навчальних групах, зменшення негативних проявів поведінки та насилля серед неповнолітніх, недопущення протиправний вчинків, збільшився відсоток учнів, які вибирають здоровий спосіб життя, зміцнення матеріально-технічної бази училища та багато іншого.

Наполеглива праця приносить бажаний результат, яким можна пишатися.