Положення методичної служби

Положення про атестацію педагогічних працівників у ВПУ №7

Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду у ВПУ №7

Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників при атестаці ІІ рівня ВПУ №7

Положення про методичну раду ВПУ №7

Положення про методичну службу ВПУ №7

Положення про навчально-методичне забезпечення спеціальності ВПУ№7

Положення про наставництво у ВПУ №7

Положення про організацію внутріучилищного контролю у ВПУ №7

Положення про організацію діяльності школи передового педагогічного досвіду у ВПУ №7

Положення про організацію роботи навчальних кабінетів ВПУ №7

Положення про педагогічну раду ВПУ №7

Положення про циклову методичну комісію ВПУ №7

Положення про формування силабусу навчальної дисципліни ОПП підготовки ФМБ ВПУ №7

Положення про розробку та оформлення видань НМЗ ВПУ №7 м.Кременчука

Положення про складання та порядок ведення індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти ВПУ №7

Положення про програму і РПНД освітньо-професійної програми підготовки ФМБ ВПУ №7

Положення про порядок створення та орнізацію роботи екзаменаційної комісії у ВПУ №7

Положення про порядок розроблення освітньо-професійних програм за освітньо-професійним ступенем ФМБ у ВПУ №7

Положення про організацію освітнього процесу за освітньо-професійним ступенем ФМБ у ВПУ №7

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у ВПУ №7

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу фахової передвищої освіти ВПУ №7

Положення про дипломне проєктування ВПУ №7

Наказ про введення в дію положень 2022

Положення про академічну доброчесність

Порядок розроблення та оновлення освітніх програм для підготовки кваліфікованих робітників у ВПУ №7

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ВПУ №7

Положення про проведення фахових тижнів у ВПУ№7

Положення про проведення предметних тижнів у ВПУ №7 м.Кременчука

Положення про проведення директорських контрольних робіт у ВПУ№7

Положення про предметний гурток ВПУ №7

Положення про НМЗ професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників у ВПУ№7

Положення про НМЗ загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки ВПУ№7

Положення про звітну підсумкову документацію педагогічного працівника ВПУ №7

Положення про впровадження технологій в освітній процес дистанційного навчання у ВПУ№7

Положення про відкриті освітні заходи У ВПУ№7

Положення про організацію самостійної роботи ФМБ у ВПУ №7 м.Кременчука

Положення про дисципліни блоку вибіркових освітніх компонентів у ВПУ№7 м.Кременчука Полтавської обл.