Місія та стратегія закладу

Місія ВПУ№7 м. Кременчука:

Підготовка затребуваних на регіональному та державному ринках праці конкурентоспроможних висококваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у багатопрофільному закладі освіти; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації учнів і педагогічних працівників у процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності.

Стратегічна мета розвитку закладу:

Збереження позицій лідера серед закладів освіти регіону, на державному рівні як сучасного конкурентоздатного освітнього центру надання послуг шляхом подальшого послідовного підвищення якості освіти та управління.

Мету буде досягнуто, якщо реалізуються стратегічні цілі розвитку ВПУ№7 м. Кременчука:

реалізація державної політики у сфері підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, створення комфортного, безпечного, практико-орієнтованого освітнього середовища, належних умов для ефективної освітньої, виховної діяльності, якісної освіти (індивідуалізація освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій), яка відповідає державним стандартам;

забезпечення і розширення якості освітніх послуг, що відповідають вимогам і потребам сьогодення, умов для розвитку потенціалу та життєвих компетентностей, можливостей самореалізації кожного члена учнівського та педагогічного колективів у процесі їх спільної освітньої, інноваційної та організаційної діяльності, що надає цілісне стратегічне бачення розвитку училища, забезпечує якість кадрового потенціалу, ефективність та результативність організації праці, управління освітнім процесом;

підтримання збалансованого розвитку ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти з метою формування їх конкурентоздатності, лідерства, успішності у мінливому, динамічному світі, бути затребуваними на регіональному та державному ринках праці для різних галузей національної економіки, зокрема промисловості, будівництва, агросектору, вітчизняного ІТ- бізнесу;

розвиток матеріально-технічної бази, створення сучасної навчально-виробничої інфраструктури, побутового комфорту для учасників освітнього процесу з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчально-виробничої, виховної, фізкультурно-спортивної діяльності;

дотримання безпечних умов праці.