Методична діяльність є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності. Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста (як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових) у ЗП(ПТ)О виходить далеко за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого, науково-методичного та дослідницького рівня.

Саме про такого методиста пише відомий соціолог В.Т. Солодков: «Суспільство в одній особі має справу з унікальним спеціалістом. Він одночасно виступає в декількох ролях: збирає «кванти» інформації, збагачуючи соціальний інститут освіти… Виконує роль ученого систематика-аналітика. Є вчителем учителів».

Метою навчально-методичної роботи є навчально-методичне забезпечення завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне вдосконалення освітнього процесу, задоволення освітніх потреб педагогів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистісної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання й виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації.

Методист – «мозок» педагогічного колективу. Методична праця організовується та здійснюється з огляду саме на перспективу – тобто так, щоб випереджати час, вчасно помічати нові тенденції в педагогіці, методиці, освіті (а в системі П(ПТ)О – ще й нові виробничі технології).

Вже сьогодні треба робити те, про що інші завтра будуть лише мріяти!