Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” освітньо-професійної програми “Обслуговування програмних систем та комплексів” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”  з професії 4113 “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”

2020

2021

2022

2023

2024

Галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми “Зварювальне виробництво”  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”  професій 7219 “Зварник”, 7212 “Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах”

2020

2021

2022

2023

2024

Галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” професій  8211″Верстатник широкого профілю”; 8211 “Оператор верстатів з програмним керуванням”

2020

2021

2022

2023

2024

Галузь знань 13 “Механічна інженерія” за спеціальністю  133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми  «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” професій  8211 “Верстатник широкого профілю”, 8211 “Оператор верстатів з програмним керуванням”

2020

2021

2022

2023

2024

Галузь знань 14 “Електрична інженерія” за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми ” Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів ” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” професії  7241 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

2020

2021

2022

2023

2024